Monday, 12 August 2013

AMERICAN CHOPPCY........

AMERICAN CHOPPCY........

noodles cornflouril mix chaiyuth fry chaith edukuka .cabag,carot,onion,capsicum,green chily,cellery,springonieon,beens elum nelathil cut chaiyuka...garlic sunf oilil vazhati edukuka .sesham cut chaitha veg elamit nanaye vashatuka...sesham chilly paste it nanaye vashati stok velam ozhikuka.....tomato,chilly,soya sauce ....upp ,white pepper,suggar ett nanaye mix chaiyka ....ethil pinnapple,tomatto ,chicken,beef eduka gravi cornflour ozhich thik akuka......e gravi fry chaitha noodlesintay mukalil eduka....rediyayathinu sesham oru bulsay undaki mugalil eduka(upp,whitpepper eduka)........!!!

No comments:

Post a Comment